AKTUALNOŚCI

KOCHAMY MAMY!

KOCHAMY MAMY
26 maja obchodzimy Dzień Matki.
Z tej okazji czytaliśmy wiersze o mamie:

DZIEŃ MATKI
ANNA ŚWIRSZCZYŃSKA
Dzi¬siaj, jak co dzień rano,
ze¬rwa¬łaś się do pra¬cy.
Wsta¬jesz tak wcze¬śnie rano
o świ¬cie niby pta¬cy.

Po¬cze¬kaj ta¬kaś za¬ję¬ta,
odłóż na chwi¬lę ro¬bo¬tę,
bo to dziś wiel¬kie świę¬to –
Czyś zapomniała o tym?
Po¬rzuć na chwi¬lę tro¬ski
uśmiech¬nij się ina¬czej.
Patrz, ja¬kie ręce masz szorst¬kie
od tej co¬dzien¬nej pra¬cy.

I oczy też masz zmę¬czo¬ne,
ko¬cha¬ne Two¬je oczy.
My wie¬my to dla nas one
czu¬wa¬ją dłu¬go w nocy.

My ro¬zu¬mie¬my to dla nas
tak się mę¬czysz, tak się tru¬dzisz.
Bo pra¬cy trze¬ba nie lada
nim z dzie¬ci wy¬ro¬sną lu¬dzie.

100 rocznica urodzin Jana Pawła II

 

Miło nam poinformować, że uczniowie Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Moskwie pamiętają o 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II. Z tej pięknej okazji przygotowali prace plastyczne dedykowane Wielkiemu Polakowi – św. Janowi Pawłowi II.  Najpiękniejsze prace, w kolejności losowej zamieściliśmy poniżej . Autorom wyróżnionych prac gratulujemy!

 

Kontynuacja nauczania w trybie online

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z :§ 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 z późn. zm.) z powodu pandemii spowodowanej koronawirusem (COVID-19) oraz mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Moskwie Rada Pedagogiczna Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Moskwie podjęła decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych i kontynuacji nauczania w trybie online na kolejny okres, tj. od 30 marca 2020r. do odwołania. Decyzja ta wynika z bieżącej sytuacji epidemiologicznej i związanymi z nią decyzjami polskich i rosyjskich władz.

Strony

Subscribe to przy Ambasadzie RP w Moskwie RSS