AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na Akademię z okazji święta narodowego 11 Listopada

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na akademię z okazji 97 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uroczystość odbędzie się 14 listopada 2015 r. o godz.11:00 w sali Instytutu Polskiego w Moskwie. Prosimy o zgłaszanie swojego udziału w uroczystości, w sekretariacie SPK w Moskwie osobiście, telefonicznie (tel.+7 495 23 11 701) lub drogą elektroniczną (sekretariatspwm@.wp.pl) do 11.11.2015 r. Przy wejściu na teren Ambasady RP w Moskwie należy okazać paszport.

Konkurs plastyczny z okazji Święta Niepodległości

POLSKA NIEPODLEGŁA

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 ORAZ KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZKOLNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO PRZY AMBASADZIE RP W MOSKWIE

Wszystkich chętnych uczniów z w/w klas zapraszamy do wykonania prac plastycznych (forma dowolna) oraz dostarczenie ich wychowawcom najpóźniej do 31.10.2015 r. Temat prac powinien nawiązywać do najpiękniejszych kart historii Polski, związanych z odzyskaniem niepodległości 11.11.1918 r. lub innych wydarzeń ukazujących piękno i wielkość naszej Ojczyzny i Narodu. Laureatów konkursu wyłoni Komisja Konkursowa. Laureaci zostaną nagrodzeni w trakcie uroczystości szkolnej z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w sobotę 14.11.2015 r. Prace wszystkich uczestników konkursu będą wystawione w sali, w której odbędzie się uroczystość.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/16

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

 Szkolny Punk Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Moskwie serdecznie zaprasza na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/16, które odbędzie się w sobotę 05 września 2015r. w budynku mieszkalnym Ambasady RP w Moskwie na pierwszym piętrze.

¡         9:30 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/16 dla klas szkoły podstawowej (klasy: 1-6)

Dzień Rodziny (podsumowanie)

W sobotę 30 maja 2015 na terenie Ambasady RP w FR odbył się Dzień Rodziny  organizowany przez Radę Rodziców Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Moskwie przy wsparciu Ambasady RP w Rosji Celem spotkania była integracja pokoleń oraz podkreślenie i przypomnienie, że rodzina stanowi podstawowe środowisko wychowawcze w życiu każdego dziecka. Jest strukturą społeczną, którą dla dobra jej wszystkich członków należy szczególnie chronić i wspierać.

Dzień Rodziny

Zaproszenie 

Rada Rodziców Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Moskwie

ma zaszczyt zaprosić

Szanownych Państwa

na  Dzień Rodziny

który odbędzie się 30 maja 2015r. (sobota) w godzinach od 12:00 do 14:30

na terenie rekreacyjno-sportowym przy budynku mieszkalnym

Ambasady RP w Federacji Rosyjskiej.

Strój sportowy.

Często zadawane pytania

Kto może uczęszczać do szkoły?
Do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego są przyjmowane dzieci obywateli polskich czasowo zamieszkałych za granicą. Aby zapisać dziecko do szkoły należy dostarczyć ostatnie otrzymane przez nie świadectwo szkolne. W przypadku przybycia w trakcie roku szkolnego trzeba również załączyć informację o dotychczas uzyskanych przez dziecko ocenach w szkole, do której ostatnio uczęszczało.


Czy nauka w szkole jest płatna? Ile wynoszą opłaty roczne?
Nauka w szkole jest bezpłatna.


Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Strony

Subscribe to przy Ambasadzie RP w Moskwie RSS