Wybór Rady Rodziców

8 października 2016 roku na zebraniu rodziców uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Moskwie została wybrana Rada Rodziców w następującym składzie:

 

Przewodniczący: Robert Jańczak

Z-ca przewodniczącego: Katarzyna Piekarska

Sekretarz: Konrad Kaźmierczak

Skarbnik: Beata Krause-Jańczak

pozostali członkowie rady: Agnieszka Barankiewicz, Agnieszka Liszka oraz Tomasz Muchowski