Uroczysta Akademia w moskiewskim SPK z okazji 98 rocznicy odzyskania Niepodległości

Uroczysta Akademia w moskiewskim SPK z okazji

98 rocznicy odzyskania Niepodległości

sobota 29 października 2016 roku

( sala recepcyjna Ambasady RP w Moskwie)

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Wszystkich zebranych uczniów, rodziców, grono pedagogiczne i gości honorowych powitała kierownik SPK pani Barbara Waliczko. Następnie głos zabrał pan ambasador Włodzimierz Marciniak .

Z tematem odzyskania Niepodległości w 1918 roku zebrani mogli zapoznać się oglądając audiowizualną prezentację historyczną przygotowaną przez nauczyciela woP pana Macieja Wysockiego. Po prezentacji odbył się konkurs historyczny w trzech kategoriach wiekowych. Zwycięzcom nagrody wręczyli goście honorowi.

Następnym punktem uroczystości było nagrodzenie laureatów konkursu letniego zorganizowanego przez panią Iwonę Raiter dla klas młodszych( „ Śladami moich polskich przodków”) i nauczyciela woP pana Wojciecha Raitera dla klas gimnazjalnych i licealnych( „Moja wakacyjna przygoda w Polsce”). Duże zainteresowanie zebranych wzbudziła mała wystawa rysunków o Krakowie wykonanych przez jednego z laureatów Pawła Sergunina oraz prezentacja laureatki Hanny Rybarczyk „ Letnie spotkanie z Sandomierzem”.

Między konkursami, najmłodsi uczniowie wspierani przez gimnazjalistów przedstawili wiązankę poetycko- muzyczną. Polskie pieśni patriotyczne: „Ułani, ułani”, „Szara piechota”, „ My pierwsza Brygada” oraz wiersze opisujące miłość do Ojczyzny wykonane bardzo ekspresyjnie i z dużym zaangażowaniem artystycznym podsumowały uroczystość szkolną z okazji święta Odzyskania Niepodległości.

Na zakończenie głos zabrał radca Nuncjatury Apostolskiej w Moskwie ks. Andrzej Józwowicz,który życzył uczniom i ich rodzicom umiejętności praktycznej dyplomacji doprowadzającej do porozumienia zwaśnionych stron i nie męczącej się nigdy dialogiem.

 

Uroczystość nagrywała ekipa III programu Polskiego Radia. Fragmenty uroczystości zaprezentowane zostaną na falach III programu Polskiego Radia 11 listopada bieżącego roku.