List do Dyrektor ORPEG Pani Anny Radeckiej

Szanowna Pani Dyrektor,

 

W imieniu własnym, Rady Rodziców oraz całej społeczności szkolnej Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Moskwie serdecznie dziękuję za ciepły list adresowany do uczniów, rodziców, kadry pedagogicznej oraz przyjaciół polskiej szkoły w Moskwie. Został odczytany w części oficjalnej 1 Festiwalu Polskiej Piosenki w Moskwie. Słuchacze podziękowali gromkimi brawami.

 

1 Festiwalu Polskiej Piosenki w Moskwie, to impreza organizowana przez SPK w Moskwie w ramach priorytetowych zadań określonych w ramach rocznego planu działań SPK w Moskwie (kontrola zarządcza) oraz misji szkoły. Celem  Festiwalu jest popularyzacja języka polskiego, krzewienie  kultury i kultywowanie tradycji polskich w środowisku lokalnym. Bardzo cieszymy się, że w festiwalu wzięli udział nie tylko uczniowie szkoły polskiej, ale również zespoły polonijne, przyjaciele polskiej szkoły.

 

Jesteśmy dumni, jest  nam niezmiernie miło, że Senator RP Pan Artur Warzocha pracujący w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przyjął zaproszenie społeczności  SPK w Moskwie i był honorowym gościem 1 Festiwalu Polskiej Piosenki w Moskwie. Dostojny Gość odbył serdeczne i owocne spotkania z uczniami, rodzicami uczniów naszej szkoły i przyjaciółmi Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Moskwie

 

Poniżej linki zawierające informacje o naszym przedsięwzięciu oraz wizycie Senatora RP Pana Artura Warzochy:

 

https://goo.gl/photos/K1PRNUEjyrHtqhtf9  -zdjęcia

 

http://radioszczecin.pl/6,349876,tego-jeszcze-w-stolicy-rosji-nie-bylo-festiwal-p - nagranie dzwiekowe-niebieska strzałka pod tekstem

 

http://wiadomosci.com/rosyjska-polonia-organizuje-w-moskwie-festiwal-polskiej-piosenki/

 

http://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/pierwszy-festiwal-polskiej-piosenki-w-moskwie

 

http://www.siteadvisor.com/restricted.html?domain=http:%2F%2Fwww.radiozagranica.pl%2F8%2F251%2FArtykul%2F294225,Rosyjska-Polonia-moze-liczyc-na-pomoc-polskiego-Senatu&originalURL=-734250776&pip=false&premium=false&client_uid=1011193273&client_ver=4.0.4.228&client_type=IEPlugin&suite=true&aff_id=0&locale=en_au&ui=1&os_ver=6.2.0.0

 

Z serdecznymi pozdrowieniami i wyrazami szacunku,

 

Barbara Waliczko

 

Kierownik SPK w Moskwie