VI Konferencja nauczycieli języka polskiego w Moskwie.

VI Konferencja nauczycieli języka polskiego w Moskwie.
W dniach 11-12 października 2017 odbyła się VI Konferencja nauczycieli języka polskiego w Moskwie.
Projekt został przygotowany przez Wydział Konsularny Ambasadę RP w Federacji Rosyjskiej przy współpracy Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ, Szkolny Punkt Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Moskwie, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie i Kongres Polaków w Rosji.
Naszą szkołę reprezentowali: kierownik SPK w Moskwie mgr Barbara Waliczko,
mgr Agnieszka Nowak i mgr Maciej Wysocki.
Pani Agnieszka Nowak przedstawiła lekcję przeprowadzoną w klasie I SP dotyczącą wprowadzenia litery „i” w oparciu o utwór Jana Brzechwy „Tańcowała igła z nitką” zrealizowaną w ramach bloku tematycznego „Polska jesień” z programu Rok Polski.
Wystąpienie zostało zilustrowane filmowymi fragmentami lekcji i komentarzem dotyczącym wykorzystywanych metod i środków dydaktycznych.
Pan Maciej Wysocki omówił lekcję geografii „Położenie Polski na mapie Europy i świata” przeprowadzoną w klasie IV SP zrealizowaną w ramach przedmiotu Wiedza o Polsce.
Nauczyciele odpowiadali na szereg pytań zadawanych przez uczestników Konferencji związanych z metodami pracy w szkole, kwestiami zaawansowania językowego uczniów, wykorzystywanymi podręcznikami i innymi pomocami dydaktycznymi oraz zagadnieniami wychowawczymi, jakie niesie praca w szkole polskiej zagranicą.
Ważnym i interesującym dla nauczycieli języka polskiego elementem stała się możliwość wymiany doświadczeń związanych z organizacją pracy SPK i zachęta do bliższej współpracy wszystkich zainteresowanych nauczaniem języka polskiego w Moskwie przedstawiona przez Panią Kierownik Barbarę Waliczko.