Goście SPK w Moskwie

Uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Moskwie odwiedziła Matka Generalna Sióstr Służebniczek Starowiejskich s. Beata Chwistek, która składała wizytę w Moskwie. Gościa powitała Kierownik SPK w Moskwie pani Barbara Waliczko. Na spotkaniach dzieci przyjmowały Siostry z wielkim entuzjazmem. Siostry Służebniczki Starowiejskie pracujące w Moskwie biorą czynny udział w życiu naszej szkoły. Całym sercem wspierają pracę polskiej szkoły w Moskwie. Dbają nie tylko o duchowy rozwój uczniów naszej szkoły.