Rekrutacja uczniów do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Moskwie