Dzień Rodziny

Zaproszenie 

Rada Rodziców Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Moskwie

ma zaszczyt zaprosić

Szanownych Państwa

na  Dzień Rodziny

który odbędzie się 30 maja 2015r. (sobota) w godzinach od 12:00 do 14:30

na terenie rekreacyjno-sportowym przy budynku mieszkalnym

Ambasady RP w Federacji Rosyjskiej.

Strój sportowy.

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności osobiście w sekretariacie SPK w Moskwie, telefonicznie: 701, 619 lub elektronicznie: sekretariatspwm@wp.pl

 

Dzień Rodziny

 

informacje organizacyjne

 ·         Data30 maja 2015 r. od godz. 12.00. do ok. 14:30

 ·         Miejsce: teren rekreacyjno-sportowym przy budynku mieszkalnym. Ambasady RP w Federacji Rosyjskiej.

 ·         Gospodarz imprezy: Rada Rodziców SPK w Moskwie

 ·         Organizatorzy:Rada Rodziców  Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Moskwie .

 ·         Koordynatorem imprezy jest  pani Iwona Raiter, Renata Rozmus Tel. 701   

 ·         Lekcje: klasy1,2a,2b,3 szkoły podstawowej rozpoczynają lekcje o godz.8:20; pozostałe klasy wg. cotygodniowego planu zajęć. Serdecznie zapraszamy uczniów klas: „zerowej”, gimnazjum i liceum, których lekcje odbywają się w czwartek i piątek do wzięcia udziału w tej wyjątkowej uroczystości.

 ·         Strój sportowy

 ·         Prosimy o przyniesienie atrybutów kibica (np. flagi, chorągiewki, koszulki biało-czerwone, gwizdki itp

 ·          Goście imprezy. Zadbajcie Państwo o zapisanie na listę uczestników imprezy swoich gości podając imię i  nazwisko oraz numer paszportu  gościa.  Listę przygotowuje sekretariat SPK w Moskwie. Wchodząc na teren Ambasady RP w Moskwie goście zobowiązani są okazać paszport.

 ·          Zasady bezpieczeństwa: W czasie imprezy opiekę nad dziećmi sprawują razem nauczyciele oraz rodzice/opiekunowie.

 

Uprzejmie prosimy o pomoc w uporządkowaniu i pozostawieniu terenu Ambasady w nienagannej czystości.

 

 

Sekretariat SPK w Moskwie