Konkurs plastyczny z okazji Święta Niepodległości

POLSKA NIEPODLEGŁA

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 ORAZ KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZKOLNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO PRZY AMBASADZIE RP W MOSKWIE

Wszystkich chętnych uczniów z w/w klas zapraszamy do wykonania prac plastycznych (forma dowolna) oraz dostarczenie ich wychowawcom najpóźniej do 31.10.2015 r. Temat prac powinien nawiązywać do najpiękniejszych kart historii Polski, związanych z odzyskaniem niepodległości 11.11.1918 r. lub innych wydarzeń ukazujących piękno i wielkość naszej Ojczyzny i Narodu. Laureatów konkursu wyłoni Komisja Konkursowa. Laureaci zostaną nagrodzeni w trakcie uroczystości szkolnej z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w sobotę 14.11.2015 r. Prace wszystkich uczestników konkursu będą wystawione w sali, w której odbędzie się uroczystość.

Zapraszamy młodych artystów do udziału w konkursie