Akty prawne

Statut szkoły oraz WSO

Szkoła Polska 

przy Ambasadzie RP w Moskwie

Bolszoj Tiszinskij pier. l 123557 Moskwa

tel.(0079231 17 01 fax: (0070) 95 231 17 02

 

 

  Od 1 września 2019r. wszystkie Szkolne Punkty Konsultacyjne (SPK) zmieniają oficjalnie nazwę na Szkoły Polskie.

Statut Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Moskwie  znajduje się w sekretariacie szkoły.