Grono pedagogiczne

Kadra pedagogiczna

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Moskwie

Barbara Waliczko
Kierownik SPK w Moskwie

Agnieszka Nowak

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

 Katarzyna Rybarczyk

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Anna Gross

nauczycielka języka polskiego

Barbara Piontek

nauczycielka języka polskiego

 Katarzyna Rybarczyk

nauczycielka wiedzy o Polsce

 Maciej Wysocki

nauczyciel wiedzy o Polsce

Larysa Gospodnikowa

 sekretarka