Grono pedagogiczne

Barbara Waliczko - Kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Moskwie

Agnieszka Nowak - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Martyna Nowińska - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej     

Barbara Piontek - nauczycielka języka polskiego 

Patrycja Skobeleva - nauczycielka języka polskiego   

Agnieszka Nowak - nauczycielka wiedzy o Polsce   

Patrycja Skobeleva - nauczycielka wiedzy Polsce 

Maciej Wysocki - nauczyciel wiedzy o Polsce               

Larysa Gospodnikowa - sekretarka