Zaproszenie na Śniadanie Wielkanocne

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy  na program artystyczny i śniadanie wielkanocne.

Uroczystość odbędzie się 19 marca 2016r. o godz. 11.00

 w sali Kurii Metropolitalnej w Moskwie przy ul. Małej Gruzińskiej 27

Informacje organizacyjne: 

·     Data: 19 marca 2016 r. od godz. 11.00. do ok. 12;30

·     Miejsce: sala Kurii przy ul Małej Gruzińskiej 27 w Moskwie

·     Organizatorzy: Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Moskwie. Koordynatorem imprezy jest s. Wioletta Wróbel

·     Lekcje:

1.   lekcje dla klas 1,2, szkoły podstawowej odbywają się wg. sobotniego planu zajęć. Po uroczystości prosimy rodziców/opiekunów o odebranie dzieci z sali Kurii przy ul Małej Gruzińskiej 27 w Moskwie

2.   Uczniowie  klasy 3 szkoły podstawowej bezpośrednio przychodzą do sali Kurii na godz. 11:00. Po uroczystości pod opieką wychowawcy i rodziców uczniowie wracają do szkoły na lekcje.

3.   Lekcje dla klas: 4,5,6 szkoły podstawowej odbywają się wg. sobotniego planu zajęć. Po uroczystości pod opieką wychowawcy i rodziców uczniowie wracają do szkoły na lekcje.

4.   lekcje dla klas 1 gimnazjum odbywają się wg. sobotniego planu zajęć. Po uroczystości pod opieką wychowawcy uczniowie wracają do szkoły na lekcje.

5.   Serdecznie zapraszamy uczniów klas: gimnazjum i liceum, których lekcje odbywają się w czwartek i piątek do wzięcia udziału w tej wyjątkowej uroczystości.

·      Przejście do sali Kurii:

1.     9:45 uczniowie klasy 1 szkoły podstawowej pod opieka wychowawcy i rodziców/opiekunów przechodzą ze szkoły do sali Kurii

2.    10:40 uczniowie pod opieką wychowawców i rodziców doKatedry Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy ul Małej Gruzińskiej 27 w Moskwie

3.      Zajęcia w klasie „zerowej” ustala opiekunka grupy- s. Wioletta Wróbel

·       Strój ludowy/galowy

·       Potrawy wielkanocne. Zgodnie z naszą tradycją prosimy o przygotowanie świątecznego poczęstunku dla uczniów naszej szkoły J. Stół wielkanocny ustawiony będzie w sali Kurii. Prosimy również o przyniesienie wielkanocnych ozdób dla udekorowania stołu.

·        Zasady bezpieczeństwa: W czasie imprezy opiekę nad dziećmi sprawują razem nauczyciele oraz rodzice/opiekunowie.

 Uprzejmie prosimy o pomoc w uporządkowaniu i pozostawieniu sal Kurii w nienagannej czystości.