Zaproszenie na popołudnie poświęcone Agnieszce Osieckiej