Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MOSKWIE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MOSKWIE

Aktualności

O szkole

O szkole

Szkoła Polska przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie (SP w Moskwie) jest polską placówką publiczną. Do SP w Moskwie uczęszczają dzieci obywateli polskich czasowo zamieszkałych za granicą. Zasady funkcjonowania naszej placówki oświatowej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 września 2004 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. nr 194, poz. 1986). Organem prowadzącym szkołę jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, przy ul.Kieleckiej 43 w Warszawie. (www.orpeg.pl) Szkoła, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 31 sierpnia 2010 w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za Granicą, realizuje uzupełniający plan nauczania w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

Czytaj więcej
O szkole
materiały dodatkowe

Warto zobaczyć

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MOSKWIE

Adres:

ul. Balshoy Tishinskiy per. 1, Moskwa