BohaterON 2020

BohaterON 2020
Stało się już tradycją naszej szkoły, że włączamy się w ogólnopolską akcję „BohaterON – włącz historię!” dla upamiętnienia i uhonorowania uczestników Powstania Warszawskiego. Poznając losy bohaterów z tamtych czasów, uczniowie mają okazję do głębszego zrozumienia historii Polski, wzmocnienia poczucia tożsamości narodowej, kształtowania postawy patriotyzmu oraz docenienia bohaterskiej postawy obrońców Ojczyzny.
W klasie 3 SP do tematu Powstania Warszawskiego wprowadziła nas lektura „Asiunia” Joanny Papuzińskiej. Autorka opowiada o sobie i losach swojej rodziny w czasach II wojny światowej. Barwna opowieść o pięcioletniej Asiuni dała uczniom możliwość wczucia się w rolę głównej bohaterki i jej rodzeństwa. Tym samym poznanie postawy „dzieci walczącej stolicy” i ich heroizmu w czasach Powstania Warszawskiego było kontynuacją tematu dotyczącego II wojny światowej. Wykorzystaliśmy niektóre materiały ze scenariuszy „Historia w pudełku” oraz „Dzieci walczącej stolicy”. Obejrzeliśmy zdjęcia zniszczonej Warszawy oraz fotografie młodych powstańców w akcjach. Zapoznaliśmy się z niektórymi powstańcami, dzięki zdjęciom, pseudonimom i fragmentom biografii ze strony internetowej „BohaterON” i dowiedzieliśmy się o szczegółach akcji. Uczniowie narysowali laurki dla powstańców słuchając piosenek powstańczych.
W klasie 7. przypomnieliśmy najważniejsze informacje o Powstaniu Warszawskim. Oprócz zdjęć, zapoznaliśmy się też z fragmentami wspomnień powstańców, obejrzeliśmy Biuletyn Informacyjny Powstania Warszawskiego, odznaki batalionów powstańczych i uzupełniliśmy schemat „Persony” wczuwając się w postać powstańca. Owocem naszej pracy są pozdrowienia dla powstańców, które wyrażają podziw i wdzięczność uczniów wobec ich bohaterstwa i odwagi.