Lekcja online- Temat: Czego uczy nas JP2?

17 października 2020r. w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Moskwie odbyła się lekcja otwarta online na temat: Czego uczy nas JP2? przygotowana przez wychowawczynie klas 4 i 7 panie Patrycję Skobelevą i Agnieszkę Nowak. W lekcji zdalnej wzięli udział goście: p.o. Ambasador RP w FR pan Jacek Śladewski, proboszcz katedry NPNMP w Moskwie ks. Włodzimierz Kabak, kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Moskwie pani Barbara Waliczko rodzice uczniów oraz korespondentka PAP pani Anna Wróbel.
Depesza PAP- https://dzieje.pl/edukacja/lekcja-online-o-janie-pawle-ii-w-polskiej-szk…

Lekcja otwarta „Czego nas uczy Jan Paweł II?” jest przykładem service learning, nauczania przez zaangażowanie oraz blended learning to znaczy łączenia w sobie tradycyjnej formy nauczania z nauczaniem zdalnym. Te nowoczesne formy pozwalają zarówno na precyzyjne dobieranie treści, w sposób optymalny dostosowane do odbiorców, jak i rozszerzenie metod pracy i wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczniów w ciekawy sposób.