Narodowe Czytanie

W dniu dzisiejszym, 24 października 2020 r. Samorząd Uczniowski Szkoły Polskiej w Moskwie włączył się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. W tym roku czytaliśmy „Balladynę” Juliusza Słowackiego. Z powodu obowiązujących restrykcji epidemiologicznych spotkaliśmy się tym razem nie na żywo ale za pośrednictwem łączy internetowych. Na początku naszego spotkania przewodniczący Samorządu, uczeń Stanisław Dutkiewicz wyjaśnił czym jest Narodowe Czytanie, jaka jest jego geneza i cel, któremu ma służyć. Obejrzeliśmy również krótki film, gdzie prezydent RP wraz z małżonką zachęcają Polaków do lektury “Balladyny”. Pomocą w rozumieniu przesłania “Balladyny”,  przedstawieniu autora i epoki literackiej, w której została napisana była prezentacja przygotowana przez przewodniczącego Samorządu. Następnie uczniowie i rodzice przeczytali Akt III, scenę III “Balladyny”. Czytaliśmy „na żywo”, wczuwając się w role Balladyny, Kirkora, Filona i Pustelnika. W czytaniu pomagał nam również jeden z rodziców, pełniąc rolę narratora. Podsumowując nasze szkolne Narodowe Czytanie, Kierownik Szkoły, Pani Barbara Waliczko pogratulowała Samorządowi Uczniowskiemu sprawnej organizacji przedsięwzięcia, uczniom i rodzicom aktywnie biorącym udział w czytaniu „Balladyny” podziękowała za zaangażowanie i stworzenie atmosfery jedności naszej wspólnoty szkolnej. Pani Kierownik podkreśliła, że w dobie pandemii ważne są takie spotkania, podczas których mimo, że daleko od siebie a wciąż razem dzięki platformom internetowym. Samorząd Uczniowski wyraża podziękowanie dla uczniów, rodziców i nauczycielki języka polskiego i Wiedzy o Polsce, pani Patrycji Skobelevej, która czuwała nad techniczną stroną naszego spotkania.