Akcja MEN “Szkoła pamięta”

Szkoła Polska w Moskwie wzięła udział w akcji MEN „Szkoła pamięta”

„Ojczyzna to pamięć i groby. Narody tracąc pamięć – tracą życie”. Te słowa Cypriana Kamila Norwida, towarzyszyły 2 listopada 2020r, kiedy wspominamy naszych zmarłych. Tego dnia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego (SU)  Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Moskwie wraz z opiekunem SU i nauczycielem wiedzy o Polsce panem Maciejem Wysockim udali się na Cmentarz Doński w Moskwie, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze na mogiłach  generała Armii Krajowej Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” oraz zastępcy Delagata Rządu II RP Stanisława Jasiukowicza. Celem pobytu na moskiewskiej nekropolii jest pamięć o naszych Rodakach poległych i zmarłych z dala od Ojczyzny. Pobyt na moskiewskim cmentarzu to żywa lekcja historii, moment kiedy w szczególny sposób odczuwamy wspólnotę naszych polskich losów.