Kim jest bohater? Akcji BOHATER-ON ciąg dal

Klasy 4 i 5  SP również przyłączyły się do ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! mającej na celu upamiętnienie powstania warszawskiego, promocję dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą.

W ramach realizacji szkolnego projektu, aby poszerzyć swą wiedzę na ten temat, uczniowie wysłuchaniu m.in. wykładu historycznego, obejrzeli wspomnienia żyjących powstańców. Wspólnie zastanawialiśmy się też nad odpowiedzią na pytanie, kim jest bohater, czytając fragmenty „Małego powstańca” J. Onichmowskiej oraz „Zaklęcia na w” M. Rusinka.

Uwieńczeniem projektu było stworzenie wspólnego szkolnego albumu ze wszystkich zaprojektowanych przez naszych uczniów pocztówek, własnoręcznie wykonanych laurek oraz napisanych życzeń, który odesłaliśmy do Fundacji Sensoria we Wrocławiu. Za jej pośrednictwem zostanie on przekazany uczestnikom powstania w podzięce za ich bohaterską postawę, patriotyzm i poświęcenie. Pamiętamy!