ONLINE – Narodowe Święto Niepodległości

Dnia 14 listopada 2020r. w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Moskwie odbyła się online uroczysta akademia z okazji 102 rocznicy odzyskania przez Polskę  Niepodległości. Kierownik Szkoły pani Barbara Waliczko serdecznie powitała uczniów i ich rodziny oraz dostojnych gości: wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej panią Annę Schmidt, Ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej pan Jacka Śladewskiego, Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” dr Wojciecha Starzyńskiego. W przemówieniach dostojni goście zgodnie podkreślali wagę i doniosłość  narodowego święta oraz konieczność trwania przy polskości, podkreślali, że wolności nie dano nam na zawsze. Musimy ją pielęgnować i nie pozwolić, by ktoś tę wolność nam odebrał. Następnie odbyła się część artystyczna uroczystości przygotowana przez Samorząd Uczniowski. Na uwagę zasługuje wspólna recytacja wiersza Władysława Bełzy „Kto ty jesteś” Antosi i wszystkich uczestników akademii oraz wykonanie piosenki Marka Grechuty „Ojczyzna” przez Vasię i jej mamę. Ponadto obejrzeliśmy prezentację prac plastycznych nawiązujących do ważnych wydarzeń z historii Polski. Uczniowie wzięli też udział w quizie historycznym. Zwieńczeniem uroczystości było wspólne zdjęcie, po którym Kierownik Szkoły Polskiej, pani Barbara Waliczko podziękowała wszystkim uczestnikom spotkania zgromadzonym przed komputerami za aktywny udział w akademii oraz dekorację mieszkań w barwy narodowe. Z nadzieją w głosie, Pani Kierownik zaprosiła za rok, do świętowania 103 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości bez pośrednictwa łącza internetowego.