Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MOSKWIE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MOSKWIE

Akty prawne

Od 1 września 2019r. wszystkie Szkolne Punkty Konsultacyjne (SPK) zmieniają oficjalnie nazwę na Szkoły Polskie.

Statut Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Moskwie znajduje się w sekretariacie szkoły.