Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MOSKWIE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MOSKWIE

Grono pedagogiczne

Barbara Waliczko – Kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Moskwie

Agnieszka Nowak – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Martyna Nowińska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Barbara Piontek – nauczycielka języka polskiego

Patrycja Skobeleva – nauczycielka języka polskiego

Agnieszka Nowak – nauczycielka wiedzy o Polsce

Patrycja Skobeleva – nauczycielka wiedzy Polsce

Maciej Wysocki – nauczyciel wiedzy o Polsce

Larysa Gospodnikowa – sekretarka